כל מקשי הקיצור הקיימים

בעמוד זה תוכלו למצוא מקשי קיצור לתוכנות הווינדוס, לכל תוכנות האופיס, מחשבון והמון המון תוכנות.

למידה בעל פה של צירופים רבים של מקשי קיצור אינה קלה. אולם, כשמכירים צירוף מקשי קיצור עבור פקודה מסוימת של המחשב, הדבר חוסך את זמן העברת היד מן המקלדת אל העכבר בזמן ההקלדה ועשוי להקל על מי שמתקשה באופן מיוחד בהפעלת העכבר או באיתור צלמיות על המרקע. עבור אנשים עם לקויות קיימות גם תוכנות שמוסיפות מקשי קיצור לתוכנות האחרות. חלק מתוכנות אלה עוסקות רק בהוספת מקשי קיצור לתוכנות אחרות ואחרות נותנות יתרונות נגישות נוספים למחשב, כמו התוכנה וירגו 4 המנגישה את המחשב לעיוורים מוחלטים.

פעולות באמצעות העכבר נעשות באמצעות בחירה מתפריט נגלל או לחיצה על צלמית. פעמים רבות ניתן לבצע פעולות אלה באמצעות מקשי קיצור (צירוף של שניים או שלושה מקשים). במערכת ההפעלה "חלונות", למשל, מתבצעת סגירת חלון באמצעות העכבר על ידי קליק על צלמית יציאה, או בחירה בתפריט בשורה "יציאה". תוצאה זהה מושגת באמצעות לחיצה על צירוף המקשים Alt + F4 (כלומר לחיצה על המקש Alt, ובעודו לחוץ לחיצה קצרה על המקש F4). ( ויקיפדיה )

 

תהנו:] הקובץ נכתב בוורד והעובר לפה ונרשם על ידנו.

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

מערכת הפעלה XP

העברת המוקד להודעה.

מקש Windows+‏B

הצגת מאפיינים עבור הפריט הנבחר.

ALT+ENTER

פתיחת התפריט הבא משמאל, או פתיחת תפריט משנה.

חץ שמאלה

כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא הורחבה, או בחירה בתיקיית אב.

חץ ימינה

הצגת הפריטים ברשימה הפעילה בתיבת דו-שיח.

F4

רענון החלון הפעיל.

F5

מעבר מחזורי בין רכיבי מסך בחלון או בשולחן העבודה.

F6

הצגת החלק העליון של החלון הפעיל.

HOME

הפעלה וביטול של מקשי עכבר.

ALT שמאלי +SHIFT שמאלי +NUM LOCK

הפעלה וביטול של חדות גבוהה.

ALT שמאלי +SHIFT שמאלי +PRINT SCREEN

פתיחת התפריט הבא משמאל, או פתיחת תפריט משנה.

חץ שמאלה

כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא הורחבה, או בחירה בתיקיית אב.

חץ ימינה

הצגת הפריטים ברשימה הפעילה בתיבת דו-שיח.

F4

רענון החלון הפעיל.

F5

מעבר מחזורי בין רכיבי מסך בחלון או בשולחן העבודה.

F6

הצגת החלק העליון של החלון הפעיל.

HOME

הפעלה וביטול של מקשי עכבר.

ALT שמאלי +SHIFT שמאלי +NUM LOCK

הפעלה וביטול של חדות גבוהה.

ALT שמאלי +SHIFT שמאלי +PRINT SCREEN

פתיחת התפריט הבא משמאל, או פתיחת תפריט משנה.

חץ שמאלה

כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא הורחבה, או בחירה בתיקיית אב.

חץ ימינה

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר.

מקש תפריט

הפעלה וביטול של מקשים דו-מצביים.

NUM LOCK למשך חמש שניות

הצגת כל תיקיות המשנה תחת התיקיה שנבחרה.

NUM LOCK+כוכבית במקלדת הנומרית (*)

כיווץ התיקיה שנבחרה.

NUM LOCK+סימן חיסור במקלדת הנומרית (-)

הצגת התוכן של התיקיה שנבחרה.

NUM LOCK+סימן חיבור במקלדת הנומרית (+)

פתיחת התפריט הבא מימין, או סגירת תפריט משנה.

חץ ימינה

הצגת הבחירה הנוכחית אם היא מכווצת, או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה.

חץ שמאלה

הפעלה וביטול של מקשי סינון.

SHIFT ימני למשך שמונה שניות

הצגת הפריטים ברשימה הפעילה בתיבת דו-שיח.

F4

רענון החלון הפעיל.

F5

מעבר מחזורי בין רכיבי מסך בחלון או בשולחן העבודה.

F6

הצגת החלק העליון של החלון הפעיל.

HOME

הפעלה וביטול של מקשי עכבר.

ALT שמאלי +SHIFT שמאלי +NUM LOCK

הפעלה וביטול של חדות גבוהה.

ALT שמאלי +SHIFT שמאלי +PRINT SCREEN

פתיחת התפריט הבא משמאל, או פתיחת תפריט משנה.

חץ שמאלה

כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא הורחבה, או בחירה בתיקיית אב.

חץ ימינה

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר.

מקש תפריט

הפעלה וביטול של מקשים דו-מצביים.

NUM LOCK למשך חמש שניות

הצגת כל תיקיות המשנה תחת התיקיה שנבחרה.

NUM LOCK+כוכבית במקלדת הנומרית (*)

כיווץ התיקיה שנבחרה.

NUM LOCK+סימן חיסור במקלדת הנומרית (-)

הצגת התוכן של התיקיה שנבחרה.

NUM LOCK+סימן חיבור במקלדת הנומרית (+)

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

פתיחת התפריט הבא מימין, או סגירת תפריט משנה.

חץ ימינה

הצגת הבחירה הנוכחית אם היא מכווצת, או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה.

חץ שמאלה

הפעלה וביטול של מקשי סינון.

SHIFT ימני למשך שמונה שניות

הפעלה וביטול של מקשים דביקים.

SHIFT חמש פעמים

מניעת הפעלה אוטומטית של תקליטור.

SHIFT בעת הכנסת תקליטור לכונן התקליטורים

בחירה ביותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט בתוך מסמך.

SHIFT עם אחד ממקשי החצים

מחיקת הפריט שנבחר לצמיתות מבלי להציבו בסל המיחזור.

SHIFT+DELETE

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר.

SHIFT+F10

מעבר אחורה בין אפשרויות בתיבת דו-שיח.

SHIFT+TAB

בחירה או ניקוי של תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון בתיבת דו-שיח.

מקש רווח

מעבר קדימה בין אפשרויות בתיבת דו-שיח.

TAB

ביצוע הפקודה המתאימה.

האות המסומנת בקו תחתון בשם פקודה בתפריט פתוח

הצגה או הסתרה של תפריט התחלה.

מקש Windows

נעילת המחשב שלך אם אתה מחובר לתחום רשת, או החלפה בין משתמשים אם אינך מחובר לתחום רשת.

מקש Windows+‏L

הצגת תיבת הדו-שיח מאפייני מערכת.

מקש Windows+‏BREAK

הצגת שולחן העבודה.

מקש Windows+‏D

פתיחת 'המחשב שלי'.

מקש Windows+‏E

חיפוש קובץ או תיקיה.

מקש Windows+‏F

הצגת העזרה של Windows.

מקש Windows+‏F1

מזעור כל החלונות.

מקש Windows+‏M

פתיחת תיבת הדו-שיח הפעלה.

מקש Windows+‏R

שחזור חלונות ממוזערים.

מקש Windows+‏Shift+‏M

פתיחת מנהל כלי השירות.

מקש Windows+‏U

הצגת המאפיינים של האובייקט שנבחר.

ALT+ENTER

מעבר מחזורי בין פריטים בסדר שבו הם נפתחו.

ALT+ESC

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהתוכנית הפעילה.

ALT+F4

פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל.

A??!??! h??e?(?!??!???!nter">הצגת תפריט המערכת עבור החלון הפעיל.

ALT+מקש רווח

מעבר בין פריטים פתוחים.

ALT+TAB

ביצוע הפקודה המתאימה או בחירה באפשרות המתאימה בתיבת דו-שיח.

ALT+האות המסומנת בקו תחתון

הצגת התפריט המתאים.

ALT+האות המסומנת בקו תחתון בשם תפריט

בחירה בלחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של לחצני אפשרויות בתיבת דו-שיח.

מקשי חצים

הצגת התיקיה הנמצאת רמה אחת למעלה בחלון המחשב שלי או בסייר Windows.

BACKSPACE

פתיחת תיקיה הנמצאת רמה אחת למעלה אם תיקיה נבחרת בתיבת הדו-שיח שמירה בשם או פתיחה.

BACKSPACE

העתקת פריט נבחר.

CTRL בעת גרירת פריט

בחירה בכל הפריטים.

CTRL+A

העתקה.

CTRL+C

הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הבאה.

CTRL+חץ למטה

הצגת תפריט התחלה.

CTRL+ESC

סגירת המסמך הפעיל בתוכניות המאפשרות לך לנהל מספר מסמכים פתוחים בו-זמנית.

CTRL+F4

הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הקודמת.

CTRL+חץ ימינה

הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הבאה.

CTRL+חץ שמאלה

יצירת קיצור דרך לפריט שנבחר.

CTRL+SHIFT בעת גרירת פריט

סימון בלוק טקסט.

CTRL+SHIFT עם אחד ממקשי החצים

מעבר אחורה בין כרטיסיות בתיבת דו-שיח.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר קדימה בין כרטיסיות בתיבת דו-שיח.

CTRL+TAB

הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הקודמת.

CTRL+חץ למעלה

הדבקה.

CTRL+V

חיפוש מחשבים.

CTRL+מקש Windows+‏F

גזירה.

CTRL+X

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

ביטול.

CTRL+Z

מחיקה.

DELETE

הצגת החלק התחתון של החלון הפעיל.

END

ביצוע הפקודה עבור האפשרות הפעילה או הלחצן הפעיל בתיבת דו-שיח.

ENTER

ביטול המשימה הנוכחית.

ESC

הצגת עזרה בתיבת דו-שיח.

F1

הפעלת שורת התפריטים בתוכנית הפעילה.

F10

שינוי השם של הפריט שנבחר.

F2

חיפוש קובץ או תיקיה.

F3

הצגת רשימת שורת הכתובת בחלון המחשב שלי או בסייר Windows.

F4

הצגת הפריטים ברשימה הפעילה בתיבת דו-שיח.

F4

רענון החלון הפעיל.

F5

מעבר מחזורי בין רכיבי מסך בחלון או בשולחן העבודה.

F6

הצגת החלק העליון של החלון הפעיל.

HOME

הפעלה וביטול של מקשי עכבר.

ALT שמאלי +SHIFT שמאלי +NUM LOCK

הפעלה וביטול של חדות גבוהה.

ALT שמאלי +SHIFT שמאלי +PRINT SCREEN

כללי

כיווץ תיקייה בסייר

חיפוש מחשבים

ÿ+Ctrl+f

מזעור/ביטול מזעור כל החלונות

ÿ+d/m

סייר

ÿ+e

חיפוש

ÿ+f

עזרה של Windows 2000

ÿ+F1

מאפייני מערכת

ÿ+Pause

הפעלה

ÿ+r

מעבר (ללא כניסה) לחלון הקודם

ÿ+Shift+Tab

מעבר (ללא כניסה) לחלון הבא

ÿ+Tab

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

מנהל כלי השרות

ÿ+u

פתיחת כל התיקיות בסייר

*

פתיחת תיקייה בסייר

+

מעבר לשורת התפריטים

Alt

פתח את שולחן העבודה (?)

Alt+Backspace

מאפייינים

Alt+Enter

מסך מלא/חלון רגיל

Alt+Enter

מעבר לחלון הבא

Alt+Esc

מסך מלא

Alt+F11

סגירת יישום

Alt+F4

החלון הקודם

Alt+Left

העתקת החלון הנבחר אל הלוח

Alt+Print screen

החלון הבא

Alt+Right

מעבר בין שפות

Alt+Shift

מעבר לחלון הקודם

Alt+Shift+Esc

מעבר לחלון הקודם

Alt+Shift+Tab

תפריט חלון

Alt+Space

מעבר לחלון הבא

Alt+Tab

יצירת קיצור דרך לפריט במקום הנבחר

Alt+גרירת פריט

ביצוע הפקודה המסומנת או בחירה באפשרות

זו

Alt+האות המסומנת בקו תחתון

תיקייה אחת למעלה

Backspace

נקד 'ֱ'

CapsLock+!

נקד 'ֳ'

CapsLock+#

נקד 'ִ'

CapsLock+$

נקד 'ֵ'

CapsLock+%

כיווץ תיקייה בסייר

חיפוש מחשבים

ÿ+Ctrl+f

מזעור/ביטול מזעור כל החלונות

ÿ+d/m

סייר

ÿ+e

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

חיפוש

ÿ+f

עזרה של Windows 2000

ÿ+F1

מאפייני מערכת

ÿ+Pause

הפעלה

ÿ+r

מעבר (ללא כניסה) לחלון הקודם

ÿ+Shift+Tab

מעבר (ללא כניסה) לחלון הבא

ÿ+Tab

מנהל כלי השרות

ÿ+u

פתיחת כל התיקיות בסייר

*

פתיחת תיקייה בסייר

+

מעבר לשורת התפריטים

Alt

פתח את שולחן העבודה (?)

Alt+Backspace

מאפייינים

Alt+Enter

מסך מלא/חלון רגיל

Alt+Enter

מעבר לחלון הבא

Alt+Esc

מסך מלא

Alt+F11

סגירת יישום

Alt+F4

החלון הקודם

Alt+Left

העתקת החלון הנבחר אל הלוח

Alt+Print screen

החלון הבא

Alt+Right

מעבר בין שפות

Alt+Shift

מעבר לחלון הקודם

Alt+Shift+Esc

מעבר לחלון הקודם

Alt+Shift+Tab

תפריט חלון

Alt+Space

מעבר לחלון הבא

Alt+Tab

יצירת קיצור דרך לפריט במקום הנבחר

Alt+גרירת פריט

ביצוע הפקודה המסומנת או בחירה באפשרות זו

Alt+האות המסומנת בקו תחתון

תיקייה אחת למעלה

Backspace

נקד 'ֱ'

CapsLock+!

נקד 'ֳ'

CapsLock+#

 

 

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

נקד 'ִ'

CapsLock+$

נקד 'ֵ'

CapsLock+%

נקד 'ַ'

CapsLock+&

נקד 'ׂ'

CapsLock+(

נקד 'ׁ'

CapsLock+)

נקד 'ָ'

CapsLock+*

נקד 'ֲ'

CapsLock+@

נקד 'ֶ'

CapsLock+^

נקד 'ֹ'

CapsLock+_

נקד 'ֻ'

CapsLock+|

נקד 'ְ'

CapsLock+~

נקד 'ּ'

CapsLock++Left

הצג חיפוש

Crtl+e

מעבר על החלונית הבאה

Crtl+PageUp

בחר הכל

Ctrl+a

אבטחת Windows

Ctrl+Alt+Del

סידור מועדפים

Ctrl+b

מחיקת מילה אחורה

Ctrl+Backspace

העתק

Ctrl+c

העתק

Ctrl+c

מחיקת מילה קדימה

Ctrl+Del

מעבר לסוף המסמך

Ctrl+End

פתח בחלון חדש

Ctrl+Enter

תפריט ההתחלה

Ctrl+Esc

הצג חיפוש

Ctrl+f

חיפוש

Ctrl+f

סגירת חלון בן

Ctrl+F4

חלון בן הבא

Ctrl+F6

הצג היסטוריה

Ctrl+h

החלפה

Ctrl+h

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

מעבר לראש המסמך

Ctrl+Home

הצג מועדפים

Ctrl+i

העתק

Ctrl+Ins

מילה Left

Ctrl+Left

פיסקה משמאל לימין

Ctrl+LeftShift

מסמך חדש

Ctrl+n

פתיחה

Ctrl+o

הדפסה

Ctrl+p

גלגל חלון מטה

Ctrl+PageDawn

מעבר אל החלונית הקודמת

Ctrl+PageDown

גלגל חלון מעלה

Ctrl+PageUp

פתיחה

Ctrl+o

רענן

Ctrl+r

יישור לימין

Ctrl+r

מילה Right

Ctrl+Right

פיסקה מימין לשמאל

Ctrl+s

מנהל המשימות

Ctrl+Shift+Esc

יצירת קיצור דרך לפריט במקום הנבחר

Ctrl+Shift+גרירת פריט

הדבק

Ctrl+v

הדבק

Ctrl+v

סגור חלון

Ctrl+w

גזור

Ctrl+x

גזור

Ctrl+x

חזור על פעולה אחרונה

Ctrl+y

בטל פעולה אחרונה

Ctrl+z

בטל פעולה אחרונה

Ctrl+z

בחירה מרובה ממיקומים שונים

Ctrl+בחירה

העתקת הפריט למקום הנבחר

Ctrl+גרירת פריט

 

 

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

מעבר בין פריטים (Space/לחצן עכבר לבחירה)

Ctrl+עכבר/מקשי ניווט

מחק

Del

פריט אחרון

End

אישור/כניסה

Enter

יציאה ממצב עריכה/תיבת דו-שיח

Esc

יציאה ממצב עריכה/תיבת דו-שיח

Esc

עזרה

F1

עזרה

F1

עבור לשורת התפריטים

F10

הצג חלון מלא

F11

שינוי שם

F2

חיפוש במקום זה

F3

פתיחת/סגירת תיבה משולבת

F4

פתח את פס הכותרת

F4

רענן

F5

מעבר לחלונית הבאה

F6

פריט ראשון

Home

סוג כתיבה – לפני/על

Ins

כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא מורחבת, או

בחירה בתיקיית אב – בסייר

Left

רענן

Ctrl+r

יישור לימין

Ctrl+r

מילה Right

Ctrl+Right

פיסקה מימין לשמאל

Ctrl+RightShift

שמור

Ctrl+s

מנהל המשימות

Ctrl+Shift+Esc

יצירת קיצור דרך לפריט במקום הנבחר

Ctrl+Shift+גרירת פריט

מקשי עכבר

LeftAlt+LeftShift+NumLock

חדות גבוהה

LeftAlt+LeftShift+PrintScreen

מקשים דו-מצביים

NumLock במשך 5 שניות

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

עמוד אחד Down

PageDown

עמוד אחד Up

PageUp

העתקת החלון הנבחר אל הלוח

PrintScreen

הצגת הבחירה הנוכחית אם היא מכווצת, או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה – בסייר

Right

כתוב '—'

RightAlt+- Right

כתוב '₪'

RightAlt+4

כתוב 'ױ'

RightAlt+j

כתוב 'װ'

RightAlt+ו

כתוב 'ײ'

RightAlt+י

מקשי דביקים

Shift 5 פעמים

מקשי סינון

Shift במשך 8 שניות

מונע הפעלה אוטומטית

Shift בעת הכנסת תקליטור

גזור קטע

Shift+Del

מחיקה טוטאלית

Shift+Del

הקפץ תפריט

Shift+F10

הקפץ תפריט

Shift+F10

מעבר לחלונית הקודמת

Shift+F6

הדבק

Shift+Ins

האובייקט הקודם

Shift+Tab

העברת הפריט למקום הנבחר

Shift+גרירת פריט

בחירה מרובה

Shift+עכבר/מקשי ניווט

בחירה דו-מצבית

Space

האובייקט הבא

Tab

מעבר בין אוביקטים

חיצים

מקשי עכבר

LeftAlt+LeftShift+NumLock

חדות גבוהה

LeftAlt+LeftShift+PrintScreen

מקשים דו-מצביים

NumLock במשך 5 שניות

עמוד אחד Down

PageDown

עמוד אחד Up

PageUp

העתקת החלון הנבחר אל הלוח

PrintScreen

Office

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הזזת אובייקט

(Ctrl+)חיצים

בחירת עזרה מס' ? מהמסייע

Alt+?

הגדל חלון יישום

Alt+F10

שחזר חלון יישום

Alt+F5

הצגת תפריט עבור תגית חכמה

Alt+Shift+F10

הזז שורות/תאים למעלה

Alt+Shift+Down

הזז שורות/תאים למטה

Alt+Shift+Up

נושאי עזרה נוספים מהמסייע

Alt+Down

נושאי עזרה קודמים מהמסייע

Alt+Down

מחק בחירה

Ctrl+-

הקטן גופן בנקודה אחת

Ctrl+[

הגדל גופן בנקודה אחת

Ctrl+]

טקסט מודגש

Ctrl+b

יישור למרכז

Ctrl+e

מעבר עמוד

Ctrl+Enter

הגדל חלון בן

Ctrl+F10

פתיחה

Ctrl+F12

תצוגת הדפסה

Ctrl+F2

שחזר חלון בן

Ctrl+F5

הזזת חלון בן

Ctrl+F7

שינוי גודל החלון

Ctrl+F8

מזעור חלון בן

Ctrl+F9

טקסט נטוי

Ctrl+i

העתק

Ctrl+Ins

יישור לשני הצדדים

Ctrl+j

הוספת היפר-קישור

Ctrl+k

יישור לשמאל

Ctrl+l

הקטן גופן בנקודה אחת

Ctrl+Shift+<

הגדל גופן בנקודה אחת

Ctrl+Shift+>

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הזזת אובייקט

(Ctrl+)חיצים

בחירת עזרה מס' ? מהמסייע

Alt+?

הגדל חלון יישום

Alt+F10

שחזר חלון יישום

Alt+F5

הצגת תפריט עבור תגית חכמה

Alt+Shift+F10

הזז שורות/תאים למעלה

Alt+Shift+Down

הזז שורות/תאים למטה

Alt+Shift+Up

נושאי עזרה נוספים מהמסייע

Alt+Down

נושאי עזרה קודמים מהמסייע

Alt+Down

מחק בחירה

Ctrl+-

הקטן גופן בנקודה אחת

Ctrl+[

הגדל גופן בנקודה אחת

Ctrl+]

טקסט מודגש

Ctrl+b

יישור למרכז

Ctrl+e

מעבר עמוד

Ctrl+Enter

הגדל חלון בן

Ctrl+F10

פתיחה

Ctrl+F12

תצוגת הדפסה

Ctrl+F2

שחזר חלון בן

Ctrl+F5

הזזת חלון בן

Ctrl+F7

שינוי גודל החלון

Ctrl+F8

מזעור חלון בן

Ctrl+F9

טקסט נטוי

Ctrl+i

העתק

Ctrl+Ins

יישור לשני הצדדים

Ctrl+j

הוספת היפר-קישור

Ctrl+k

יישור לשמאל

Ctrl+l

הקטן גופן בנקודה אחת

Ctrl+Shift+<

הגדל גופן בנקודה אחת

Ctrl+Shift+>

הזזת אובייקט

(Ctrl+)חיצים

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

בחירת עזרה מס' ? מהמסייע

Alt+?

הגדל חלון יישום

Alt+F10

שחזר חלון יישום

Alt+F5

הצגת תפריט עבור תגית חכמה

Alt+Shift+F10

הזז שורות/תאים למעלה

Alt+Shift+Down

הזז שורות/תאים למטה

Alt+Shift+Up

נושאי עזרה נוספים מהמסייע

Alt+Down

נושאי עזרה קודמים מהמסייע

Alt+Down

שנה גופן

Ctrl+Shift+f

הדפס

Ctrl+Shift+F12

חלון בן קודם

Ctrl+Shift+F6

שנה גודל גופן

Ctrl+Shift+p

האובייקט הקודם

Ctrl+Shift+Tab

לחצנים נוספים בסרגלי הכלים ובחלונית המשימות

Ctrl+Space

האובייקט הבא

Ctrl+Tab

טקסט עם קו תחתון

Ctrl+u

סגור מסמך

Ctrl+w

חזור על פעולה אחרונה/כתוב משפט אחרון שוב

Ctrl+y או

F4

בחירה מרובה ממקומות שונים

Ctrl+בחירה

הצגת נוספים בחלונית המשימות

Ctrl+Down

פיסקה אחת קדימה

Ctrl+Down

הצגת קודמים בחלונית המשימות

Ctrl+Up

פיסקה אחת אחורה

Ctrl+Up

פתיחת היישום במצב בטוח

Ctrl+ פתיחת היישום

מעבר לשורת התפריטים

F10

שמירה בשם

F12

בדיקת איות ודקדוק

F7

עזרה – מה זה?

Shift+F1

שמור

Shift+F12

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

Shift+F3

החלונית הקודמת

Shift+F6

התא הקודם בטבלה

Shift+Tab

התא הבא בטבלה

Tab

שנה גופן

Ctrl+Shift+f

הדפס

Ctrl+Shift+F12

חלון בן קודם

Ctrl+Shift+F6

שנה גודל גופן

Ctrl+Shift+p

האובייקט הקודם

Ctrl+Shift+Tab

לחצנים נוספים בסרגלי הכלים ובחלונית המשימות

Ctrl+Space

האובייקט הבא

Ctrl+Tab

טקסט עם קו תחתון

Ctrl+u

סגור מסמך

Ctrl+w

חזור על פעולה אחרונה/כתוב משפט אחרון שוב

Ctrl+y או

F4

Word

הפעלה/ביטול של עיצוב (חלוקה לרמות)

/

הפוך טקסט

Alt בחירה עם+Shift

כתיבת 'ֿ' מעל תו

RightAlt+-Left

תפריט חלון בן

LeftAlt+-

עבור לתפריט ששמו מתחיל ב-?

Alt+?

שנה סגנון – כותרת 1

Alt+1

שנה סגנון – כותרת 2

Alt+2

שנה סגנון – כותרת 3

Alt+3

עבור לעמודה אחרונה

Alt+End

הפעלה/ביטול של עיצוב (חלוקה לרמות)

/

הפוך טקסט

Alt בחירה עם+Shift

כתיבת 'ֿ' מעל תו

RightAlt+-Left

תפריט חלון בן

LeftAlt+-

עבור לתפריט ששמו מתחיל ב-?

Alt+?

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

שנה סגנון – כותרת 1

Alt+1

בצע פעולה אחרונה שוב

Alt+Enter

עבור לעמודה ראשונה

Alt+Home

עבור לסוף המסמך

Alt+PageDawn

עבור לתחילת המסמך

Alt+PageUp

כיווץ טקסט מתחת לכותרת (חלוקה לרמות)

Alt+Shift+-

כתוב '¡'

Alt+Shift+!

כתוב '¿'

Alt+Shift+?

הרחבת טקסט מתחת לכותרת (חלוקה לרמות)

Alt+Shift++Right

הצגה/כיווץ של כל הטקסט (חלוקה לרמות)

Alt+Shift+a

הסגת פיסקה

Alt+Shift+Right

קידום פיסקה

Alt+Shift+Left

כתוב '”'­­­­

Ctrl+'+"

כתוב 'Æ'

Ctrl+&+A

כתוב 'Ç'

Ctrl+,+C

כתוב 'ç‏'

Ctrl+,+c

כתוב '´'

Ctrl+,+Space

כתוב '¢'

Ctrl+.+c

כתוב אות ? עם : שוכבים מעל (למשל 'ää')

Ctrl+:+?

כתוב '¨'

Ctrl+:+Space

כתוב '«'

Ctrl+;+<

כתוב '»'

Ctrl+;+>

כתוב 'Å'

Ctrl+@+A

כתוב 'å'

Ctrl+@+a

כתוב '°'

Ctrl+@+Space

Toggle Master Subdocs (?)

Ctrl+\

כתוב 'ˆ'

Ctrl+^

הצג אות ? עם ^ מעל

Ctrl+^+?

כתוב '“'

Ctrl+`+"

כתוב אות ? עם ` מעל (למשל 'è')

Ctrl+`+?

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

כתוב '‘'

Ctrl+`+`

כתוב '’'

Ctrl+'+'

כתוב 'ð‏' או 'Ð'

Ctrl+'+d או D

הצג אות ? עם ' מעל (למשל'á')

Ctrl+'+?

שנה גודל טקסט – גדול/קטן

Ctrl+=

מרווח כפול – טקסט למטה

Ctrl+0

מרווח בודד

Ctrl+1

מרווח כפול – טקסט למעלה

Ctrl+2

מרווח וחצי

Ctrl+5

כתוב 'æ‏'

Ctrl+a

מחיקת קיצור דרך

Ctrl+Alt+-

שנה לסגנון מס' ?

Ctrl+Alt+?

התאמה אישית של לוח המקשים

Ctrl+Alt++Right

הוספת קיצור דרך

Ctrl+Alt+=

כתוב '©'

Ctrl+Alt+c

הוסף הערת סיום

Ctrl+Alt+d

תצוגת חלוקה לרמות

Ctrl+Alt+o

תצוגת הדפסה

Ctrl+Alt+p

דלג לסוף המסך

Ctrl+Alt+PageDawn

דלג לתחילת המסך

Ctrl+Alt+PageUp

כתוב '®'

Ctrl+Alt+r

פצל חלון

Ctrl+Alt+s

כתוב '™'

Ctrl+Alt+t

המר טבלה לטקסט

Ctrl+Alt+u

הוסף טקסט אוטומטי

Ctrl+Alt+v

דלג למיקומי הסמַן האחרונים

Ctrl+Alt+z

גופן

Ctrl+d

הוספת שדה

Ctrl+F9

מעבר אל

Ctrl+g

שנה כניסת שורה

Ctrl+m

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הוסף מקף קשיח

Ctrl+Shift+-

כתוב 'ß'

Ctrl+Shift+&+s

הצג/הסתר סימוני פיסקה

Ctrl+Shift+8

הפוך לרישות/קטנות

Ctrl+Shift+a

העתקת עיצובים/תכונות אובייקט

Ctrl+Shift+c

הוסף קו תחתון כפול

Ctrl+Shift+d

עקוב אחר שינויים

Ctrl+Shift+e

פצל טבלה

Ctrl+Shift+Enter

סימניות

Ctrl+Shift+F5

המרת אובייקט מוטבעים לגרפיקה

Ctrl+Shift+F9

ספירת מילים

Ctrl+Shift+g

טקסט מוסתר

Ctrl+Shift+h

הפוך לרשיות מוקטנות/קטנות

Ctrl+Shift+k

הוספת תבליט

Ctrl+Shift+l

Up indent (?)

Ctrl+Shift+m

אפס לסגנון נורמלי

Ctrl+Shift+n

גופן של סימן

Ctrl+Shift+q

שמור

Ctrl+Shift+r

סגנון

Ctrl+Shift+s

Space קשיח

Ctrl+Shift+Space

Hu hang (?)

Ctrl+Shift+t

הדבקת עיצובים/תכונות אובייקט

Ctrl+Shift+v

הוסף קו תחתון מתחת למילים

Ctrl+Shift+w

איפוס אות

Ctrl+Shift+z

העתק טקסט נבחר לכאן

Ctrl+Shift+Right

שנה כניסה

Ctrl+t

תו 'טאב' בטבלה

Ctrl+Tab

העבר טקסט נבחר לכאן

Ctrl+ Right

כתוב '¸' (?)

Ctrl+ת+Space

השדה הבא (?)

F11

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הוסף טקסט אוטומטי

F3

מעבר אל

F5

מצב בחירה

F8

מחיקת תאים

Shift+Backspace

מחק תא

Shift+Del

בצע מעבר עכבר על היפר קישור נבחר

Shift+Enter

העתק אל…

Shift+F2

חפש את הבא

Shift+F4

דלג למיקום הסמַן האחרון

Shift+F5

אוצר מילים

Shift+F7

צא ממצב עריכה

Shift+F8

הדבק

Shift+Ins

תא קודם

Shift+Tab

בחירת עמודה

Shift+Right

אפשרויות לכל המסכים

Shift+תפריט קובץ

מעבר בין תאים

Tab

תצוגת חלוקה לרמות

Ctrl+Alt+o

תצוגת הדפסה

Ctrl+Alt+p

דלג לסוף המסך

Ctrl+Alt+PageDawn

דלג לתחילת המסך

Ctrl+Alt+PageUp

כתוב '®'

Ctrl+Alt+r

פצל חלון

Ctrl+Alt+s

כתוב '™'

Ctrl+Alt+t

המר טבלה לטקסט

Ctrl+Alt+u

הוסף טקסט אוטומטי

Ctrl+Alt+v

דלג למיקומי הסמַן האחרונים

Ctrl+Alt+z

גופן

Ctrl+d

הוספת שדה

Ctrl+F9

מעבר אל

Ctrl+g

שנה כניסת שורה

Ctrl+m

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הוסף מקף קשיח

Ctrl+Shift+-

כתוב 'ß'

Ctrl+Shift+&+s

הצג/הסתר סימוני פיסקה

Ctrl+Shift+8

הפוך לרישות/קטנות

Ctrl+Shift+a

PowerPoint

נווט לשקופית מס' ?

?+Enter

תצוגה רגילה

Alt+1

הצג מתאר

Alt+2

הצג שקופית

Alt+3

תצוגת סדרן השקופיות

Alt+4

בדיקת השמות

Alt+k

שליחת המצגת כדואל

Alt+s

הצג מסך שחור

b או .

הצגה של מצביע מוסתר/שינוי המצביע לחץ

Ctrl+a

כתוב '#'

Ctrl+Alt+End

כתוב '$'

Ctrl+Alt+Home

יצירת עותק של שקופית

Ctrl+d

שקופית חדשה כדוגמת זאת

Ctrl+Enter

Ctrl+G

הסתרה של המצביע ולחצן הניווט

Ctrl+h

שקופית חדשה

Ctrl+m

הצגה של מצביע מוסתר/שינוי המצביע לעט

Ctrl+p

יציאה

Ctrl+Q

פתיחת פנקס הכתובות

Ctrl+Shift+b

החלפה בין חלוניות

Ctrl+Shift+Tab

גופן

Ctrl+T

הסתרה של המצביע ולחצן הניווט תוך 15 שניות

Ctrl+u

מחיקת ביאורים על המסך

e

כתיבה באובייקט

Enter

סיום הצגת שקופית

Catrl+Break  אוEsc או

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הצגת שקופיות

F5

השקופית המוסתרת הבאה

h

שימוש בלחיצת עכבר להתקדמות

m

שימוש בתזמונים מקוריים

o

נווט לשקופית הקודמת

p או PageUp או Left או Up

או Backspace

עצירה/הפעלה מחדש

s או+

הצג/הסתר רשת

Shift+F9

תסמונים חדשים

t

הצג מסך לבן

w או ,

מעבר לשקופית הראשונה

לחיצה על 2 לחצני העכבר במשך 2 שניות

נווט לשקופית מס' ?

?+Enter

תצוגה רגילה

Alt+1

הצג מתאר

Alt+2

הצג שקופית

Alt+3

תצוגת סדרן השקופיות

Alt+4

בדיקת השמות

Alt+k

שליחת המצגת כדואל

Alt+s

הצג מסך שחור

b או .

הצגה של מצביע מוסתר/שינוי המצביע לחץ

Ctrl+a

כתוב '#'

Ctrl+Alt+End

כתוב '$'

Ctrl+Alt+Home

יצירת עותק של שקופית

Ctrl+d

שקופית חדשה כדוגמת זאת

Ctrl+Enter

רשת וקווי יושר

Ctrl+G

הסתרה של המצביע ולחצן הניווט

Ctrl+h

שקופית חדשה

Ctrl+m

הצגה של מצביע מוסתר/שינוי המצביע לעט

Ctrl+p

יציאה

Ctrl+Q

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

פתיחת פנקס הכתובות

Ctrl+Shift+b

החלפה בין חלוניות

Ctrl+Shift+Tab

גופן

Ctrl+T

הסתרה של המצביע ולחצן הניווט תוך 15 שניות

Ctrl+u

מחיקת ביאורים על המסך

e

כתיבה באובייקט

Enter

Access

כיווץ פריט

הרחבת פריט

+

התחלת נוסחה

=

סיכום אוטומטי

Alt+=

החלון הקודם באשף

Alt+b

הזנת ערך ברירת מחדל

Ctrl+Alt+Space

מאפיינים בתצוגת עיצוב

Alt+Enter

סגירת האשף

Alt+f

סגור רשימת שדות

Alt+F4

תיבת דו-שיח מאקרו

Alt+F8

החלון הבא באשף

Alt+n

יצירת אובייקט חדש

Alt+n

הצג קוד ב-Visual Basic

Alt+F11

הצג קוד ב-Script Editor

Alt+Shift+F11

הזזת פריט

Alt+Shift+חיצים

מאפיינים

Alt+v+p

פתיחת הרשימה הנפתחת

Alt+Down

הזנת הערך מהרשומה הקודמת

Ctrl+'

הסתרת פריט

Ctrl+-

מחיקת רשומה

Ctrl+-

תצוגה הבאה

Ctrl+,

תצוגה קודמת

Ctrl+.

הזנת הזמן הנוכחי

Ctrl+:

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הזנת תאריך נוכחי

Ctrl+;

הרחבת פריט

Ctrl++

רשומה חדשה

Ctrl++

תצוגת Pivot Table

Ctrl+1

מעבר לאזור העמודה

Ctrl+2

מעבר לאזור המסנן

Ctrl+3

מעבר לאזור הפרטים

Ctrl+4

מונע אחזור רשומות מהשרת

Ctrl+Break

ייצוא התוכן של תצוגת PivotTable

ל-Microsoft Excel

Ctrl+e

שורה חדשה

Ctrl+Enter

פתיחת האובייקט בתצוגת עיצוב

Ctrl+Enter או

Alt+d

הוספת שדה פרטים ממוחשב

Ctrl+f

החלפת שורת תפריטים מותאמת אישית בשורת

תפריטים מוכללת

Ctrl+F11

הפעלת בונה

Ctrl+F2

הצגה/הסתרה של מחווני ההרחבה

Ctrl+F8

הצגת החלון המיידי ב-Visual Basic

Ctrl+g

מציג את החלון המיידי ב-Visual Basic

Ctrl+g

הצגה/הפעלה של רשימת שדות

Ctrl+l

התחלתה של תבנית המספרית

Ctrl+Shift+!

התחלתה של תבנית השעה

Ctrl+Shift+#

התחלת תבנית המטבע

Ctrl+Shift+$

התחלת תבנית האחוזים

Ctrl+Shift+%

התחלת תבנית המספר המעריכית

Ctrl+Shift+^

התחלת תבנית המספר

Ctrl+Shift+~

הוסף שדה סיכום Sum

Ctrl+Shift+5

מיון בסדר עולה

Ctrl+Shift+A

הפעלה/ביטול סכומים

Ctrl+Shift+b

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הוספת שדה סיכום Count

Ctrl+Shift+c

הוספת שדה סיכום Standard Deviation

Ctrl+Shift+d

הוספת שדה סיכום Avarage

Ctrl+Shift+e

מצב תזוזה

Ctrl+Shift+F8

הוספת שדה סיכום Min

Ctrl+Shift+m

הוספת שדה סיכום Variance Population

Ctrl+Shift+r

בחירת כל הרשומות

Ctrl+Shift+Space

הוספת שדה סיכום Standard Deviation

Population

Ctrl+Shift+t

הוספת שדה סיכום Variance

Ctrl+Shift+v

מיון בסדר יורד

Ctrl+Shift+Z

בחירת עמודה נוכחית במצב ניווט

Ctrl+Space

הפעלה/ביטול סינון אוטומטי

Ctrl+t

הזזת מוקד שעל מקטע לתת-מקטע

Ctrl+Tab

העברה של שדה ב-Pivot Table

לרמה נמוכהה יותר

Ctrl+Right

פתיחת רשימה שדה

Ctrl+Down

העברה של שדה ב-Pivot Table

לרמה גבוהה יותר

Ctrl+Left

פתיחת האובייקט הנבחר

Enter או

Alt+0

ביטול הרחבה

Esc

ביטול שינויים בשדה/רשומה הנוכחי

Esc

מביא את מסד הנתונים לקידמה

F11

הצג כתובת היפר-קישור

F2

מצב עריכה/ניווט

F2

מצב עריכה/ניווט

F2

שינוי שם אובייקט

F2

גיליון המאפיינים

F4

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

פתיחת תיבה משולבת

F4 או

Alt+Right

רענן מסד נתונים

F5

תיבת מספר…

F5

תצוגת טופס

F5

בונה הקוד

F7

הפעלת מצב הרחבה

F8

רשימת שדות

F8

חישוב מחדש של שדות/גליונות

F9

רענון תוכן של תיבה

F9

רענן תוכן תיבה

F9

הוספת פקד

Shift+Enter

שמור רשומה נוכחית

Shift+Enter

מרחק מתצוגה

Shift+F2

Visual Basic/תצוגת עיצוב

Shift+F7

פקד/מאפיינים

Shift+F7

ביטול הרחבה קודמת

Shift+F8

בצע שאילתה מחדש

Shift+F9

החלפה בין הרשומה הנוכחית לבין השדה הראשון

של הרשומה העליונה

Shift+Space

שינוי גודל אובייקט

Shift+חיצים

יציאה מתיבה

Tab

הרחבת בחירה

חיצים

כיווץ פריט

הרחבת פריט

+

התחלת נוסחה

=

סיכום אוטומטי

Alt+=

החלון הקודם באשף

Alt+b

הזנת ערך ברירת מחדל

Ctrl+Alt+Space

מאפיינים בתצוגת עיצוב

Alt+Enter

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

סגירת האשף

Alt+f

סגור רשימת שדות

Alt+F4

תיבת דו-שיח מאקרו

Alt+F8

החלון הבא באשף

Alt+n

יצירת אובייקט חדש

Alt+n

הצג קוד ב-Visual Basic

Alt+F11

הצג קוד ב-Script Editor

Alt+Shift+F11

Alt+Shift+חיצים

מאפיינים

Alt+v+p

פתיחת הרשימה הנפתחת

Alt+Down

הזנת הערך מהרשומה הקודמת

Ctrl+'

הסתרת פריט

Ctrl+-

מחיקת רשומה

Ctrl+-

תצוגה הבאה

Ctrl+,

תצוגה קודמת

Ctrl+.

הזנת הזמן הנוכחי

Ctrl+:

הזנת תאריך נוכחי

Ctrl+;

הרחבת פריט

Ctrl++

רשומה חדשה

Ctrl++

תצוגת Pivot Table

Ctrl+1

מעבר לאזור העמודה

Ctrl+2

מעבר לאזור המסנן

Ctrl+3

מעבר לאזור הפרטים

Ctrl+4

מונע אחזור רשומות מהשרת

Ctrl+Break

ייצוא התוכן של תצוגת PivotTable

ל-Microsoft Excel

Ctrl+e

שורה חדשה

Ctrl+Enter

פתיחת האובייקט בתצוגת עיצוב

Ctrl+Enter או

Alt+d

הוספת שדה פרטים ממוחשב

Ctrl+f

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

החלפת שורת תפריטים מותאמת אישית בשורת

תפריטים מוכללת

Ctrl+F11

הפעלת בונה

Ctrl+F2

הצגה/הסתרה של מחווני ההרחבה

Ctrl+F8

הצגת החלון המיידי ב-Visual Basic

Ctrl+g

מציג את החלון המיידי ב-Visual Basic

Ctrl+g

הצגה/הפעלה של רשימת שדות

Ctrl+l

התחלתה של תבנית המספרית

Ctrl+Shift+!

התחלתה של תבנית השעה

Ctrl+Shift+#

התחלת תבנית המטבע

Ctrl+Shift+$

התחלת תבנית האחוזים

Ctrl+Shift+%

התחלת תבנית המספר המעריכית

Ctrl+Shift+^

התחלת תבנית המספר

Ctrl+Shift+~

הוסף שדה סיכום Sum

Ctrl+Shift+5

מיון בסדר עולה

Ctrl+Shift+A

הפעלה/ביטול סכומים

Ctrl+Shift+b

הוספת שדה סיכום Count

Ctrl+Shift+c

הוספת שדה סיכום Standard Deviation

Ctrl+Shift+d

הוספת שדה סיכום Avarage

Ctrl+Shift+e

מצב תזוזה

Ctrl+Shift+F8

הוספת שדה סיכום Min

Ctrl+Shift+m

הוספת שדה סיכום Variance Population

Ctrl+Shift+r

בחירת כל הרשומות

Ctrl+Shift+Space

הוספת שדה סיכום Standard Deviation

Population

Ctrl+Shift+t

הוספת שדה סיכום Variance

Ctrl+Shift+v

מיון בסדר יורד

Ctrl+Shift+Z

בחירת עמודה נוכחית במצב ניווט

Ctrl+Space

הפעלה/ביטול סינון אוטומטי

Ctrl+t

הזזת מוקד שעל מקטע לתת-מקטע

Ctrl+Tab

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

העברה של שדה ב-Pivot Table

לרמה נמוכהה יותר

Ctrl+Right

פתיחת רשימה שדה

Ctrl+Down

העברה של שדה ב-Pivot Table

לרמה גבוהה יותר

Ctrl+Left

פתיחת האובייקט הנבחר

Enter או

Alt+0

ביטול הרחבה

Esc

ביטול שינויים בשדה/רשומה הנוכחי

Esc

מביא את מסד הנתונים לקידמה

F11

הצג כתובת היפר-קישור

F2

מצב עריכה/ניווט

F2

מצב עריכה/ניווט

F2

שינוי שם אובייקט

F2

גיליון המאפיינים

F4

פתיחת תיבה משולבת

F4 או

Alt+Right

רענן מסד נתונים

F5

תיבת מספר…

F5

תצוגת טופס

F5

בונה הקוד

F7

הפעלת מצב הרחבה

F8

רשימת שדות

F8

חישוב מחדש של שדות/גליונות

F9

רענון תוכן של תיבה

F9

רענן תוכן תיבה

F9

הוספת פקד

Shift+Enter

שמור רשומה נוכחית

Shift+Enter

מרחק מתצוגה

Shift+F2

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

Visual Basic/תצוגת עיצוב

Shift+F7

פקד/מאפיינים

Shift+F7

ביטול הרחבה קודמת

Shift+F8

בצע שאילתה מחדש

Shift+F9

החלפה בין הרשומה הנוכחית לבין השדה הראשון

של הרשומה העליונה

Shift+Space

שינוי גודל אובייקט

Shift+חיצים

יציאה מתיבה

Tab

הרחבת בחירה

חיצים

כיווץ פריט

הרחבת פריט

+

התחלת נוסחה

=

סיכום אוטומטי

Alt+=

החלון הקודם באשף

Alt+b

הזנת ערך ברירת מחדל

Ctrl+Alt+Space

מאפיינים בתצוגת עיצוב

Alt+Enter

סגירת האשף

Alt+f

סגור רשימת שדות

Alt+F4

תיבת דו-שיח מאקרו

Alt+F8

החלון הבא באשף

Alt+n

יצירת אובייקט חדש

Alt+n

הצג קוד ב-Visual Basic

Alt+F11

הצג קוד ב-Script Editor

Alt+Shift+F11

הזזת פריט

Alt+Shift+חיצים

מאפיינים

Alt+v+p

פתיחת הרשימה הנפתחת

Alt+Down

הזנת הערך מהרשומה הקודמת

Ctrl+'

הסתרת פריט

Ctrl+-

מחיקת רשומה

Ctrl+-

תצוגה הבאה

Ctrl+,

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

תצוגה קודמת

Ctrl+.

הזנת הזמן הנוכחי

Ctrl+:

הזנת תאריך נוכחי

Ctrl+;

הרחבת פריט

Ctrl++

רשומה חדשה

Ctrl++

תצוגת Pivot Table

Ctrl+1

מעבר לאזור העמודה

Ctrl+2

מעבר לאזור המסנן

Ctrl+3

Exel

גיליון עבודה חדש

(Alt+)Shift+F11

התא הימני הלא-ריק

(End דלוק)

Enter

התא האחרון הנמצא בשימוש

(End דלוק)

Home

הרחבת הבחירה לתא האחרון בשורה

(End דלוק)

Shift+Enter

הרחבת הבחירה לתא האחרון שנעשה בו שימוש

(End דלוק)

Shift+Home

מעבר בלוק נתונים אחד

(End דלוק)

חיצים

התא בפינה הימנית העליונה שבחלון

(Scrl דלוק)

Home

הרחבת הבחירה לתא השמאלי-עליון של החלון

(Scrl דלוק)

Shift+Home

גלילית שורות/עמודות

(Scrl דלוק)

חיצים

הרחבת הבחירה לתא הימין-תחתון

(Scrl ו

End דלוקים) Shift

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

התחלת נוסחה

=

סגנון

Alt+'

בחירת התאים הגלויים

Alt+;

נוסחת Sum

Alt+=

החל/הסר גבול תחתון

Alt+b

הזזת שדה לאזור העמודה

Alt+c

הזזת שדה לאזור הנתונים

Alt+d

החל/הסר גבול אלכסון שמאלי

Alt+d

הצגת רשימת הסינון האוטומטי

Alt+Down

סגירת רשימת הסינון האוטומטי

Alt+Down

שורה חדשה בתא

Alt+Enter

יצירת תרשים לנתונים

Alt+F1 או

F11

החל/הסר קו מפריד אופקי

Alt+h

החל/הסר גבול שמאלי

Alt+l

הצגת תיבת דו-שיח Pivot Table

Alt+l

הזזת שדה לאזור העמוד

Alt+p

מסך אחד ימינה

Alt+Pagedown

מסך אחד שמאלה

Alt+PageUp

הזזת שדה לאזור שורה

Alt+r

החל/הסר גבול ימני

Alt+r

העלה דרגת פיסקה

Alt+Shift+Left

הורד דרגת פיסקה

Alt+Shift+Right

החל/הסר גבול עליון

Alt+t

החל/הסר גבול אלכסון ימין

Alt+u

החל/הסר קו מפריד אנכי

Alt+v

מצב פקודה/הכתבה

Ctrl

רשימת שדות של Pivot Table

Ctrl(+Shift)+Tab

העתקת הנוסחה שבתא מעל

Ctrl+'

הצג ערך/נוסחה

Ctrl+'

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

בחירת המערך המכיל את התא

Ctrl+/

הזנת התאריך הנוכחי

Ctrl+:

הזנת השעה הנוכחית

Ctrl+;

בחירת התאים שהנוסחאות מופנות אליהם ישירות

Ctrl+[

בחירת התאים שנוסחאותיהם מפנות אליו ישירות

Ctrl+[

הסרת העמודות הנבחרות

Ctrl+0

עיצוב תאים

??!??! h??e?(?!??!???!"283">

קו חוצה כפול

Ctrl+5

הצג/הסתר מצייני מקום אובייקטים

Ctrl+6

הצג/הסתר סמלי חלוקה לרמות

Ctrl+8

הסתר שורות נבחרות

Ctrl+9

פונקציית ארגומנטים

Ctrl+a

חישוב מיידי של כל הגלינות

Ctrl+Alt+F9

הבחירה הבאה משמאל

Ctrl+Alt+Left

הבחירה הבאה מימין

Ctrl+Alt+Right

בדיקה וחישוב כל הגליונות

Ctrl+Alt+Shift+F9

גלילה להצגת התא הפעיל

Ctrl+Backspace

מילוי כלפי מטה

Ctrl+d

מחיקת הטקסט עד סוף השורה

Ctrl+Del

הצגת הערכים בעמודת הרשימה

Ctrl+Down

עמוד אחרון בתצוגה מוקטנת

Ctrl+Down או

Left

מילוי התאים בערך הנוכחי

Ctrl+Enter

הוספת גיליון מאקרו

Ctrl+F11

הגדרת שם

Ctrl+F3

הגיליון הבא

Ctrl+PageDawn

הגיליון קודם

Ctrl+PageUp

הרשומה הראשונה

Ctrl+PageUp

מילוי Right

Ctrl+r

החל תבנית מספר

Ctrl+Shift+!

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

העתקת הערך שבתא מעל

Ctrl+Shift+"

החל תבנית תאריך

Ctrl+Shift+#

החל תבנית מטבע

Ctrl+Shift+$

החל תבנית אחוזים

Ctrl+Shift+%

החל גבול מתאר

Ctrl+Shift+&

ביטול הסתרה של שורות נבחרות בתוך הבחירה

Ctrl+Shift+(

ביטול הסתרה של עמודות נבחרות בתוך הבחירה

Ctrl+Shift+)

בחירה מסביב לתא

Ctrl+Shift+*

בחירת דו"ח Pivot Table

שלם

Ctrl+Shift+*

החל תבנית שעה

Ctrl+Shift+@

החל תבנית המספר המעריכית

Ctrl+Shift+^

הסר גבול מתאר

Ctrl+Shift+_

בחירת התאים שהנוסחאות מופנות אליהם גם

בעקיפין

Ctrl+Shift+{

בחירת התאים בעמודה שאינם תואמים את הערך

שבתא הפעיל

Ctrl+Shift+|

בחירת התאים שנוסחאותיהם מפנות אליו גם

בעקיפין

Ctrl+Shift+}

החל תבנית כללי

Ctrl+Shift+~

הוספת תאים ריקים

Ctrl+Shift++

הוספת שמות הארגומנט

Ctrl+Shift+a

הזנת נוסחה כמערך

Ctrl+Shift+Enter

יצירת שמות מתווית

Ctrl+Shift+F3

בחירת הגליון כולו

Ctrl+Shift+Space

ביצוע/ביטול תיקון אוטומטי

Ctrl+Shift+z

הרחבת בחירה לתא בלא-ריק הבא

Ctrl+Shift+חיצים

בחירת העמודה כולה

Ctrl+Space

 

 

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

עמוד ראשון בתצוגה מוקטנת

Ctrl+Up או

Right

קצה אזור הנתונים

Ctrl+חיצים

הפינה הבאה בבחירה מרובה

Ctrl+ץ

הפעלה/כיבוי מצב End

End

סינון הרשימה

Enter

תא אחד למטה

Enter

הפסקת קריאה בקול

Esc

עריכת התא הפעיל

F2

הדבקת שם מוגדר בנוסחה

F3

החלונית הבאה

F6

הפעלה/כיבוי מצב הרחבה

F8

חישוב כל הגיליונות

F9

תחילת השורה

Home

עמוד הבא בתצוגה מוקטנת

PageDawn

עמוד קודם בתצוגה מוקטנת

PageUp

בחירת התאים הפעילים שנבחרו

Shift+Backspace

השדה הראשון ברשומה הקודמת

Shift+Enter

תא אחד למעלה

Shift+Enter

עריכת התא הבא

Shift+F2

הוספת פונקציה

Shift+F3

חפש את הבא

Shift+F4

עבור אל מיקום פעולה אחורנה

Shift+F5

טווח תאים נוסף

Shift+F8(+חיצים)

חישוב הגיליון הפעיל

Shift+F9

בחירת השורה כולה

Shift+Space

בחירה מרובה של גיליונות

Shify+Ctrl+PageUp/Down

גיליון עבודה חדש

(Alt+)Shift+F11

התא הימני הלא-ריק

(End דלוק)

Enter

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

התא האחרון הנמצא בשימוש

(End דלוק)

Home

הרחבת הבחירה לתא האחרון בשורה

(End דלוק)

Shift+Enter

הרחבת הבחירה לתא האחרון שנעשה בו שימוש

(End דלוק)

Shift+Home

מעבר בלוק נתונים אחד

(End דלוק)

חיצים

התא בפינה הימנית העליונה שבחלון

(Scrl דלוק)

Home

הרחבת הבחירה לתא השמאלי-עליון של החלון

(Scrl דלוק)

Shift+Home

גלילית שורות/עמודות

(Scrl דלוק)

חיצים

הרחבת הבחירה לתא הימין-תחתון

(Scrl ו

End דלוקים) Shift

התחלת נוסחה

=

סגנון

Alt+'

בחירת התאים הגלויים

Alt+;

נוסחת Sum

Alt+=

החל/הסר גבול תחתון

Alt+b

הזזת שדה לאזור העמודה

Alt+c

הזזת שדה לאזור הנתונים

Alt+d

החל/הסר גבול אלכסון שמאלי

Alt+d

הצגת רשימת הסינון האוטומטי

Alt+Down

סגירת רשימת הסינון האוטומטי

Alt+Down

שורה חדשה בתא

Alt+Enter

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

יצירת תרשים לנתונים

Alt+F1 או

F11

החל/הסר קו מפריד אופקי

Alt+h

החל/הסר גבול שמאלי

Alt+l

הצגת תיבת דו-שיח Pivot Table

Alt+l

הזזת שדה לאזור העמוד

Alt+p

מסך אחד ימינה

Alt+Pagedown

מסך אחד שמאלה

Alt+PageUp

הזזת שדה לאזור שורה

Alt+r

החל/הסר גבול ימני

Alt+r

העלה דרגת פיסקה

Alt+Shift+Left

הורד דרגת פיסקה

Alt+Shift+Right

החל/הסר גבול עליון

Alt+t

החל/הסר גבול אלכסון ימין

Alt+u

החל/הסר קו מפריד אנכי

Alt+v

מצב פקודה/הכתבה

Ctrl

רשימת שדות של Pivot Table

Ctrl(+Shift)+Tab

העתקת הנוסחה שבתא מעל

Ctrl+'

הצג ערך/נוסחה

Ctrl+'

בחירת המערך המכיל את התא

Ctrl+/

הזנת התאריך הנוכחי

Ctrl+:

הזנת השעה הנוכחית

Ctrl+;

בחירת התאים שהנוסחאות מופנות אליהם ישירות

Ctrl+[

בחירת התאים שנוסחאותיהם מפנות אליו ישירות

Ctrl+[

הסרת העמודות הנבחרות

Ctrl+0

עיצוב תאים

Ctrl+1

קו חוצה כפול

Ctrl+5

הצג/הסתר מצייני מקום אובייקטים

Ctrl+6

הצג/הסתר סמלי חלוקה לרמות

Ctrl+8

הסתר שורות נבחרות

Ctrl+9

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

פונקציית ארגומנטים

Ctrl+a

חישוב מיידי של כל הגלינות

Ctrl+Alt+F9

הבחירה הבאה משמאל

Ctrl+Alt+Left

הבחירה הבאה מימין

Ctrl+Alt+Right

בדיקה וחישוב כל הגליונות

Ctrl+Alt+Shift+F9

גלילה להצגת התא הפעיל

Ctrl+Backspace

מילוי כלפי מטה

Ctrl+d

מחיקת הטקסט עד סוף השורה

Ctrl+Del

הצגת הערכים בעמודת הרשימה

Ctrl+Down

עמוד אחרון בתצוגה מוקטנת

Ctrl+Down או

Left

FrontPage

הוספת טבלה

Ctrl+Alt+Shift+t

מאפיינים

Alt+Enter

הצגת תגי HTML

Ctrl+/

כתב עילי

Ctrl++Left

כתב תחתי­

Ctrl+=

תצוגה מקדימה של דף אינטרנט

Ctrl+Shift+b

הסרת עיצוב ידני

Ctrl+Shift+z או Ctrl+Space

תמונה ממוזערת

Ctrl+t

מחיקת פעולה

Esc

הוספת טבלה

Ctrl+Alt+Shift+t

מאפיינים

Alt+Enter

הצגת תגי HTML

Ctrl+/

כתב עילי

Ctrl++Left

כתב תחתי­

Ctrl+=

תצוגה מקדימה של דף אינטרנט

Ctrl+Shift+b

הסרת עיצוב ידני

Ctrl+Shift+z או Ctrl+Space

תמונה ממוזערת

Ctrl+t

מחיקת פעולה

Esc

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הוספת טבלה

Ctrl+Alt+Shift+t

מאפיינים

Alt+Enter

הצגת תגי HTML

כתב עילי

Ctrl++Left

Outlook

מעבר לשבועות

Alt+-

הצגת 1 עד 9 ימים

Alt+?

מעבר לחודשים

Alt+=

הצגת 10 ימים

Alt+0

קבלה

Alt+C

סגירת ההצגה לפני הדפסה

Alt+C

דחייה

Alt+D

מעבר לאותו יום בשבוע הבא

Alt+Down

מעבר ליום האחרון בשבוע הנוכחי

Alt+End

מעבר ליום הראשון בשבוע הנוכחי

Alt+Home

בדיקת שמות בעורךWord

Alt+k

העברת פריט נבחר ליום הקודם כאשר מוצגים ימים

מרובים

Alt+Left

הצגת תפריט עיצוב

Alt+O

הדפסת הצגה לפני הדפסה

Alt+P

מעבר ליום האחרון בחודש

Alt+PageDown

מעבר ליום הראשון בחודש

Alt+PageUp

העברת פריט נבחר ליום הבא כאשר מוצגים ימים

מרובים

Alt+Right

שמירה וסגירה, שליחה

Alt+S

הצגת הגדרת עמוד של הצגה לפני הדפסה

Alt+S או

Alt+U

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+Up

העברת הפריט שנבחר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+Up

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+Up

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

העברת פעילותUp, Down,Left אוRight

Alt+Up, Down,Left אוRight

שינוי מרחק מתצוגה

Alt+Z

הפריט הבא

Ctrl+,

הפריט הקודם

Ctrl+.

מחיקה

Ctrl+D

מעבר אל הפריט הקודם מבלי להרחיב את הבחירה

Ctrl+Down

עבור אל הכרטיס הבא

Ctrl+Down

מרכוז

Ctrl+E

חיפוש פריטים

Ctrl+e או

F3

העברת כל הפריטים בבחירה אל תחתית הרשימה

Ctrl+End

עבור אל הכרטיס האחרון ברשימה

Ctrl+End

הצגה (ללא בחירה) של הפריט האחרון בציר הזמן

(אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט האחרון בקבוצה

Ctrl+End

משלוח/הצבה/הזמנה לכל הנמענים

Ctrl+Enter

העברה לנמען

Ctrl+f

פתיחת הצגה לפני הדפסה

Ctrl+F2

העברת כל הפריטים בבחירה אל ראש הרשימה

Ctrl+Home

עבור אל הכרטיס הראשון ברשימה

Ctrl+Home

בדיקת שמות בעורךOutlook

Ctrl+k

יישור לשמאל

Ctrl+L

עבור אל הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה

Ctrl+Left

בחירת מספר פריטים שאינם סמוכים

Ctrl+Left+Space אוCtrl+Right+Space

בדיקה אם קיים דואר חדש

Ctrl+M או

F5

פתיחת הודעה שהתקבלה

Ctrl+N

עבור אל הכרטיס הראשון בעמוד הבא

Ctrl+PageDown

עבור אל הכרטיס הראשון בעמוד הקודם

Ctrl+PageUp

סימון כפריט שנקרא

Ctrl+Q

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

מענה להודעה

Ctrl+R

עבור אל הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת

Ctrl+Right

הוספת פעילות

Ctrl+Shift+a

הצגת פנקס הכתובות

Ctrl+Shift+B

הוספת איש קשר

Ctrl+Shift+c

חיוג

Ctrl+Shift+D

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא, ללא קשר לנקודת

ההתחלה

Ctrl+Shift+Down

הוספת תיקיה

Ctrl+Shift+E

חיפוש מתקדם

Ctrl+Shift+F4

סמן בדגל

Ctrl+Shift+G

הוספת מסמךOffice

חדש

Ctrl+Shift+H

מעבר אלInbox

Ctrl+Shift+I

הוספת ערך ביומן

Ctrl+Shift+I

הוספת משימה

Ctrl+Shift+K

הוספת רשימת תפוצה

Ctrl+Shift+L

הוספת תבליטים

Ctrl+Shift+L

הוספת הודעה

Ctrl+Shift+M

הוספת הערה

Ctrl+Shift+N

מעבר אלOutbox

Ctrl+Shift+O

המרת הודעתHTML או

RTF לטקסט רגיל

Ctrl+Shift+O

הוספת בקשה לפגישה

Ctrl+Shift+Q

מענה לכולם עבור הודעה

Ctrl+Shift+R

הוספת הצבה בתיקיה זו

Ctrl+Shift+S

הצבה בתיקיה.

Ctrl+Shift+S

הקטנת כניסה

Ctrl+Shift+T

מעבר אל רשימת התיקיות

Ctrl+Shift+Tab

הוספת בקשה למשימה

Ctrl+Shift+U

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הזזת פריט

Ctrl+Shift+V

העתקת פריט

Ctrl+Shift+Y

ניקוי עיצוב

Ctrl+Shift+Z אוCtrl+Spacebar

בחירה או ביטול בחירה של הפריט הפעיל

Ctrl+Space

הגדלת כניסה

Ctrl+T

בחירת החשבון ממנו יישלחו הודעות

Ctrl+Tab (עם התמקדות בשורה אל) ולאחר מכן

מעבר באמצעותTab אל לחצן חשבונות

מעבר בין לוח שנה, פנקס משימות ורשימת

התיקיות

Ctrl+Tab או

F6

מעבר אל הפריט הבא מבלי להרחיב את הבחירה

Ctrl+Up

עבור אל הכרטיס הקודם

Ctrl+Up

עריכת כתובתURL בגוף

פריט

Ctrl+LeftMouse

בחירת השעה עבור סיום יום העבודה שלך

End

הזנת שם בתיבה חפש איש קשר

F11

ערוך שדה

F2

עבור אל שדה בכרטיס הפעיל

F2

הצגת נקודת הכניסה בשדה הפעיל לשם עריכת טקסט

F2

חיפוש טקסט בפריטים

F4

בחירת השעה עבור תחילת יום העבודה שלך

Home

מעבר ליום הראשון בשבוע

Home

מעבר ליום הקודם

Left

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת

Left

מעבר לאחור בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים

בסרגל הזמן

Left

מעבר לאותו יום בשבוע הבא (או בעוד 5 שבועות,

אם התצוגה היא חודשית)

PageDown

בחירת הכרטיס הראשון בדף הבא

PageDown

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

מעבר לסוף שדה מרובה שורות

PageDown

מעבר אל הפריט המופיע בראש המסך

PageUp

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם (או 5 שבועות

קודם, אם התצוגה היא חודשית)

PageUp

בחירת הכרטיס הראשון בדף הנוכחי

PageUp

מעבר לתחילת שדה מרובה שורות

PageUp

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או

הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין

Right

מעבר ליום הבא

Right

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה

Right

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או

הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין

Right

מעבר קדימה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים

בסרגל הזמן

Right

הפחתה של פריט אחד מהפריטים שנבחרו

Shift+Down

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא וביטול בחירת

כרטיסים לפני נקודת ההתחלה

Shift+Down

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון ברשימה

Shift+End

מעבר לשדה הקודם ללא עזיבת הכרטיס הפעיל

Shift+Enter

הצגת תיאור מסך עבור המרכיב הפעיל

Shift+F11

החלפת רישיות (כאשר נבחר טקסט)

Shift+F3

חפש את בהא

Shift+F4

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון ברשימה

Shift+Home

בחירת מספר פריטים סמוכים

Shift+Left אוShift+Right

שינוי משך בלוק הזמן שנבחר

Shift+Left, Right Up אוDown; או Shift+Home אוEnd

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון בעמוד האחרון

Shift+PageDown

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון בדף הקודם

Shift+PageUp

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

בחירת הפעילות הקודמת

Shift+Tab

מעבר לשדה הקודם; מהשדה הראשון של כרטיס,

מעבר לשדה האחרון בכרטיס הקודם

Shift+Tab

כאשר סרגל הזמן התחתון נבחר, בחירה בסרגל

הכלים העליון

Shift+Tab

הוספה של פריט אחד מהפריטים שנבחרו

Shift+Up

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם וביטול בחירת

כרטיסים לאחר נקודת ההתחלה

Shift+Up

הרחבה של הזמן שנבחר

Shift+Up

צמצום של הזמן שנבחר

Shift+Down

ציון דפדפן אינטרנט

Shift+LeftMouse

מעבר לשדה הבא; מהשדה האחרון של כרטיס, מעבר

לשדה הראשון בכרטיס הבא

Tab

כאשר סרגל הזמן העליון נבחר, בחירה בסרגל

הזמן התחתון

Tab

כאשר סרגל הזמן התחתון נבחר, בחירה בפריט

הראשון על המסך או בקבוצה הראשונה על המסך אם הפריטים מקובצים

Tab

בחירת בלוק הזמן הקודם

Up

בחירת הכרטיס הקודם

Up

העברת פעילות

Alt+Up

אוDown

שינוי שעת ההתחלה או הסיום עבור פעילות

Alt+Shift+Up

אוDown

מעבר לשבועות

Alt+-

הצגת 1 עד 9 ימים

Alt+?

מעבר לחודשים

Alt+=

הצגת 10 ימים

Alt+0

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

קבלה

Alt+C

סגירת ההצגה לפני הדפסה

Alt+C

דחייה

Alt+D

מעבר לאותו יום בשבוע הבא

Alt+Down

מעבר ליום ??!??! h??e?(?!??!???!+End

מעבר ליום הראשון בשבוע הנוכחי

Alt+Home

בדיקת שמות בעורךWord

Alt+k

העברת פריט נבחר ליום הקודם כאשר מוצגים ימים

מרובים

Alt+Left

הצגת תפריט עיצוב

Alt+O

הדפסת הצגה לפני הדפסה

Alt+P

מעבר ליום האחרון בחודש

Alt+PageDown

מעבר ליום הראשון בחודש

Alt+PageUp

העברת פריט נבחר ליום הבא כאשר מוצגים ימים

מרובים

Alt+Right

שמירה וסגירה, שליחה

Alt+S

הצגת הגדרת עמוד של הצגה לפני הדפסה

Alt+S או

Alt+U

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+Up

העברת הפריט שנבחר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+Up

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+Up

העברת פעילותUp, Down,Left אוRight

Alt+Up, Down,Left אוRight

שינוי מרחק מתצוגה

Alt+Z

הפריט הבא

Ctrl+,

הפריט הקודם

Ctrl+.

מחיקה

Ctrl+D

מעבר אל הפריט הקודם מבלי להרחיב את הבחירה

Ctrl+Down

עבור אל הכרטיס הבא

Ctrl+Down

מרכוז

Ctrl+E

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

חיפוש פריטים

Ctrl+e או

F3

העברת כל הפריטים בבחירה אל תחתית הרשימה

Ctrl+End

עבור אל הכרטיס האחרון ברשימה

Ctrl+End

הצגה (ללא בחירה) של הפריט האחרון בציר הזמן

(אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט האחרון בקבוצה

Ctrl+End

משלוח/הצבה/הזמנה לכל הנמענים

Ctrl+Enter

העברה לנמען

Ctrl+f

פתיחת הצגה לפני הדפסה

Ctrl+F2

העברת כל הפריטים בבחירה אל ראש הרשימה

Ctrl+Home

עבור אל הכרטיס הראשון ברשימה

Ctrl+Home

בדיקת שמות בעורךOutlook

Ctrl+k

יישור לשמאל

Ctrl+L

עבור אל הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה

Ctrl+Left

בחירת מספר פריטים שאינם סמוכים

Ctrl+Left+Space אוCtrl+Right+Space

בדיקה אם קיים דואר חדש

Ctrl+M או

F5

פתיחת הודעה שהתקבלה

Ctrl+N

עבור אל הכרטיס הראשון בעמוד הבא

Ctrl+PageDown

עבור אל הכרטיס הראשון בעמוד הקודם

Ctrl+PageUp

סימון כפריט שנקרא

Ctrl+Q

מענה להודעה

Ctrl+R

עבור אל הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת

Ctrl+Right

הוספת פעילות

Ctrl+Shift+a

הצגת פנקס הכתובות

Ctrl+Shift+B

הוספת איש קשר

Ctrl+Shift+c

חיוג

Ctrl+Shift+D

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא, ללא קשר לנקודת

ההתחלה

Ctrl+Shift+Down

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

הוספת תיקיה

Ctrl+Shift+E

חיפוש מתקדם

Ctrl+Shift+F4

סמן בדגל

Ctrl+Shift+G

הוספת מסמךOffice

חדש

Ctrl+Shift+H

מעבר אלInbox

Ctrl+Shift+I

הוספת ערך ביומן

Ctrl+Shift+I

הוספת משימה

Ctrl+Shift+K

הוספת רשימת תפוצה

Ctrl+Shift+L

הוספת תבליטים

Ctrl+Shift+L

הוספת הודעה

Ctrl+Shift+M

הוספת הערה

Ctrl+Shift+N

מעבר אלOutbox

Ctrl+Shift+O

המרת הודעתHTML או

RTF לטקסט רגיל

Ctrl+Shift+O

הוספת בקשה לפגישה

Ctrl+Shift+Q

מענה לכולם עבור הודעה

Ctrl+Shift+R

הוספת הצבה בתיקיה זו

Ctrl+Shift+S

הצבה בתיקיה.

Ctrl+Shift+S

הקטנת כניסה

Ctrl+Shift+T

מעבר אל רשימת התיקיות

Ctrl+Shift+Tab

הוספת בקשה למשימה

Ctrl+Shift+U

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם, ללא קשר לנקודת ההתחלה

Ctrl+Shift+Up

הזזת פריט

Ctrl+Shift+V

העתקת פריט

Ctrl+Shift+Y

ניקוי עיצוב

Ctrl+Shift+Z אוCtrl+Spacebar

בחירה או ביטול בחירה של הפריט הפעיל

Ctrl+Space

הגדלת כניסה

Ctrl+T

בחירת החשבון ממנו יישלחו הודעות

Ctrl+Tab (עם התמקדות בשורה אל) ולאחר מכןמעבר באמצעותTab אל לחצן חשבונות

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

מעבר בין לוח שנה, פנקס משימות ורשימת התיקיות

Ctrl+Tab או

F6

מעבר אל הפריט הבא מבלי להרחיב את הבחירה

Ctrl+Up

עבור אל הכרטיס הקודם

Ctrl+Up

עריכת כתובתURL בגוף פריט

Ctrl+LeftMouse

בחירת השעה עבור סיום יום העבודה שלך

End

הזנת שם בתיבה חפש איש קשר

F11

ערוך שדה

F2

עבור אל שדה בכרטיס הפעיל

F2

הצגת נקודת הכניסה בשדה הפעיל לשם עריכת טקסט

F2

חיפוש טקסט בפריטים

F4

בחירת השעה עבור תחילת יום העבודה שלך

Home

מעבר ליום הראשון בשבוע

Home

מעבר ליום הקודם

Left

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת

Left

מעבר לאחור בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים בסרגל הזמן

Left

מעבר לאותו יום בשבוע הבא (או בעוד 5 שבועות,אם התצוגה היא חודשית)

PageDown

בחירת הכרטיס הראשון בדף הבא

PageDown

מעבר לסוף שדה מרובה שורות

PageDown

מעבר אל הפריט המופיע בראש המסך

PageUp

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם (או 5 שבועות קודם, אם התצוגה היא חודשית)

PageUp

בחירת הכרטיס הראשון בדף הנוכחי

PageUp

מעבר לתחילת שדה מרובה שורות

PageUp

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין

Right

מעבר ליום הבא

Right

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה

Right

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין

Right

מעבר קדימה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים בסרגל הזמן

Right

הפחתה של פריט אחד מהפריטים שנבחרו

Shift+Down

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא וביטול בחירת כרטיסים לפני נקודת ההתחלה

Shift+Down

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון ברשימה

Shift+End

מעבר לשדה הקודם ללא עזיבת הכרטיס הפעיל

Shift+Enter

הצגת תיאור מסך עבור המרכיב הפעיל

Shift+F11

החלפת רישיות (כאשר נבחר טקסט)

Shift+F3

חפש את בהא

Shift+F4

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון ברשימה

Shift+Home

בחירת מספר פריטים סמוכים

Shift+Left אוShift+Right

שינוי משך בלוק הזמן שנבחר

Shift+Left, Right Up אוDown; או Shift+Home אוEnd

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון בעמוד האחרון

Shift+PageDown

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון בדף הקודם

Shift+PageUp

בחירת הפעילות הקודמת

Shift+Tab

מעבר לשדה הקודם; מהשדה הראשון של כרטיס,מעבר לשדה האחרון בכרטיס הקודם

Shift+Tab

כאשר סרגל הזמן התחתון נבחר, בחירה בסרגלהכלים העליון

Shift+Tab

הוספה של פריט אחד מהפריטים שנבחרו

Shift+Up

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם וביטול בחירת כרטיסים לאחר נקודת ההתחלה

Shift+Up

הרחבה של הזמן שנבחר

Shift+Up

צמצום של הזמן שנבחר

Shift+Down

ציון דפדפן אינטרנט

Shift+LeftMouse

מעבר לשדה הבא; מהשדה האחרון של כרטיס, מעבר

לשדה הראשון בכרטיס הבא

Tab

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

כאשר סרגל הזמן העליון נבחר, בחירה בסרגל הזמן התחתון

Tab

כאשר סרגל הזמן התחתון נבחר, בחירה בפריט הראשון על המסך או בקבוצה הראשונה על המסך אם הפריטים מקובצים

Tab

בחירת בלוק הזמן הקודם

Up

בחירת הכרטיס הקודם

Up

העברת פעילות

Alt+Up

אוDown

שינוי שעת ההתחלה או הסיום עבור פעילות

Alt+Shift+Up

אוDown

מעבר לשבועות

Alt+-

הצגת 1 עד 9 ימים

Alt+?

מעבר לחודשים

Alt+=

הצגת 10 ימים

Alt+0

Clip Organizer

הצגת חלונית המשימות רשימת אוספים

Alt+C

הצגת חלונית המשימות חיפוש

Alt+S

פתיחת עזרה

Alt+H

הצגת חלונית המשימות רשימת אוספים

Alt+C

Internet Explorer

דף הבית

Alt+Home

הקודם

Alt+Right או BackSpace

הבא

Alt+Left

חלון חדש

Crrl+n

גזור

Crrl+x

בחר הכל

Ctrl+a

העתק

Ctrl+c

הוספת דף זה למועדפים

Ctrl+d

סרגל חיפוש

Ctrl+e

השלמה אוטומטית של http://www. ו-.com

Ctrl+Enter

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

חיפוש

Ctrl+f

סרגל היסטוריה

Ctrl+h

סרגל מועדפים

Ctrl+i

בחירת דף לפתיחה

Ctrl+o

הדפסת דף

Ctrl+p

שמירת דף

Ctrl+s

הדבק

Ctrl+v

סגור חלון נוכחי

Ctrl+w

סוף המסמך

End

עצור

Esc

מסך מלא

F11

רענן

F5

תחילת המסמך

Home

עמוד מטה

PageDown

עמוד מעלה

PageUp

מטה

Down

מעלה

Up

מחשבון

פחות

פעולת עצרת

!

פעולת בשלישית

#

אחוזים

%

פעולת Mod

%

אפשרות And

&

פתח סוגריים

(

סגור סוגריים

)

כפול

*

חלקי

/

פעולת Int

;

פעולת בריבוע

@

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

שורש

@

פעולת Xor

^

פעולת Or

|

פעולת Not

~

ועוד

+

Lsh

הספרות 0-9

0-9

A-F (ספרות הקסדצימליות)

A-F

מחיקת תו

Backspace

פעולת Ave

Ctrl+a

מחק זיכרון

Ctrl+c

פעולת S

Ctrl+d

שנה זיכרון לתוצאה

Ctrl+m

הוסף לזיכרון

Ctrl+p

הצג זיכרון

Ctrl+r

תיבת סטטיסטיקה

Ctrl+s

פעולת Sum

Ctrl+t

נקה מסך

Del

= (תוצאה)

Enter

אתחול

Esc

הצגה עד מילה כפולה

F12

הצגה עד מילה מרובעת

F12

תצוגת מעלות

F2

הצגה עד מילה

F3

תצוגת רדיאנים

F3

הצגה עד בית

F4

תצוגת שיפועים

F4

תצוגה הקסדצימלית

F5

תצוגה עשרונית

F6

תצוגה אוקטלית

F7

 

 

אופן הפעולה

מקשי קיצור במקלדת

תצוגה בינארית

F8

+/- (פלוס/מינוס)

F9

אפשרות Hyp

h

אפשרות Inv

i

פעולת Dat

Ins

פעולת Log

l

המרה ל־dms (מעלה דקה שנייה)

m

 

אודות טל סלע

נשוי +2 שהוא גיימר, פתחתי את האתר בשנת 2011 כדי לתת מענה בעברית לתכנים שאני אוהב. משחק על קונסולת הסוני 4, אוהב משחקי ספורט, FPS ומירוצים. אישתי אומרת שאני מכור - מחמאה מבחינתי