Registry – הכל על הרג'יסטרי במערכת ההפעלה

מסתרי הרג'יסטרי של חלונות נחשפים. איך זה עובד, בשביל מה זה טוב ואיך אפשר לשפר אותו

   
 

)-Registry  רג`יסטרי או רישום) הוא מאגר הנתונים של מערכת ההפעלה חלונות, על כל גרסאותיה. כל פיסת מידע, כמעט, בנושא חומרה, תוכנה והגדרות משתמש נשמרת בתוך המאגר הענק הזה. המאגר ניתן לשינוי בקלות, מוגזמת לפעמים. הקלות היתירה הזאת, הפוכת את הרג`יסטרי, למעשה, לבטן הרכה של מערכת ההפעלה. לעומת זאת, הגמישות שבשינוי נבון, היא אחת המעלות הבולטות של הרג`יסטרי.

רובנו לא צריכים להיות מודעים יותר מדי לרג`יסטרי, מפני שמרבית האפשרויות הדרושות לשימוש במחשב, נגישות ישירות דרך מערכת ההפעלה, התוכנה או רכיב החומרה. אבל ישנם מקרים, בהם יש צורך בשינוי מאגר המידע לצורך פתרון בעיות וביצוע שינויים וכיוונונים שלא ניתן לבצע בדרך אחרת.

לפני שנתחיל, שוב מילות אזהרה – כל שינוי ברג`יסטרי עלול לגרום למחשב להיות לא יציב עד כדי חוסר תפקוד גמור. לכן, יש להקפיד על משנה זהירות בכל הנוגע בנושא, ומומלץ בחום לבצע גיבוי לפני כל שינוי.

מבנה הרג'יסטרי

 

 

בחלונות 95/98 כל האינפורמציה אגורה בשני קבצים נסתרים בתיקיית המערכת , והנקראים SYSTEM.DAT ו-USER.DAT, ואילו בחלונות NT/2000/XP מדובר במספר קבצים המאוכסנים בתיקיית CONFIG\.SYSTEM32 התמונה משתנה במקצת כאשר במחשב ישנם מספר משתמשים, ואז מידע נוסף נשמר עבור כל פרופיל משתמש בנפרד.

הקבצים הנ"ל אינם ניתנים לעריכה באופן ידני, והגישה למידע האצור בהם נעשית באמצעות עורכי רג`יסטרי (Registry Editor), אשר יציגו את כל המאגר בכללותו (בלי להתחשב באיזה קובץ נשמר המידע בפועל). עקב כך ובהתאם לזאת, נדון במבנה המידע כפי שהוא מוצג בתוך תוכנת עריכה שכזו, במקרה שלנו Regedit (המגיעה יחד עם מערכת ההפעלה).

בנוסף, בשוק קיימות גם תוכנות צד שלישי, המאפשרות עריכה של הקבצים, וכן תוכנות Tweaks למיניהן, שמתווכות בין המשתמש לרג`סטרי על ידי שימוש בממשק משתמש פשוט ונגיש יותר.

הנתונים ברג`יסטרי שמורים במבנה הירארכי (Hierarchy) המחולק לכמה רמות:
הרמה הראשונה היא של כוורות (Hive)/ענפים ראשיים (Main Branch)/ מפתחות ראשיים (Root Keys).
בחלונות 9x קיימות 6 כוורות כאלה, ובחלונות NT/XP קיימות 5. ניתן לזהות אותן על פי סימן התיקייה וסימן הפלוס שלידו, כפי שמופיע בתוכנת עורך הרג`יסטרי. שמות הכוורות קבועים ומזוהים על פי המילה "HKEY" המופיעה בהתחלה.

לחיצה על סימן הפלוס שליד אחד המפתחות הראשיים, פורשת רשימה של מפתחות המשנה (Sub Keys). כל מפתח שכזה יכול להכיל עוד מפתחות משנה, וכל אחד מהם יכול להכיל מספר ערכים (Value), אשר עבורם מוגדר מידע מסוים (Data). מבנה הרג`יסטרי קבוע בחלקו, אבל מפתחות המשנה הקיימים בו והערכים השמורים בהם תלויים בחומרה/תוכנה וההגדרות שאתם קבעתם. בתוכנת ה-Registry Editor כל המפתחות יופיעו בצדו השמאלי של החלון, וכאשר נסמן אחד מהם נוכל לראות את הערכים השונים ואת המידע שהם מכילים.

מפתחות ראשיים ומפתחות משנה

 

 

למרות שקיימות 6 כוורות (בחלונות 9X), רובן מסתמכות על התוכן של שתי הכוורות הבאות:
הכוורת הראשונה היא MACHINE_LOCAL_HKEY, המכילה מידע לגבי המחשב, כמו חומרה ותוכנות מותקנות והיא משותפת לכל המשתמשים בו. רכיבי חומרה יכולים להזין מידע למפתח זה באופן אוטומטי על ידי שימוש בממשק Plug and Play.

מפתחות משנה שיופיעו כאן כוללים את Software, אשר מכיל למעשה רישום לגבי כל תוכנה המותקנת במחשב, והגדרות אשר משותפות לכל המשתמשים. מפתח המשנה Config מכיל את כל הגדרות פרופילי החומרה שבמחשב, אם הגדרתם כאלה דרך System (מערכת) -;lt& לשונית Hardware Profiles שבלוח הבקרה.
Enum מכיל מידע על כל התקני החומרה במערכת, ואילו Hardware עוסק בהגדרות היציאות הטוריות והמודמים.

הכוורת השניה היא USERS_HKEY, המכילה מידע על כל המשתמשים במחשב. מפתח המשנה Default ישמש כל אדם המשתמש במחשב מבלי לבחור בפרופיל, מפתחות משנה בעלי שמות משתמשים יכילו מידע על הפרופיל שלהם.
מפתחות משנה נוספים הם Control Panel, שעוסק בהגדרות לוח הבקרה, AppEvent, המגדיר למחשב אילו צלילים יושמעו באירועים מסוימים ומה מיקום קבצי הקול שלהם, ומפתח Software שמכיל מידע על התוכנות המותקנות והגדרות ספציפיות למשתמשים שונים, אם ישנם כאלה.

כאשר תפעילו את המחשב ותשתמשו בהגדרות השמורות לכם, יכנסו לפעולה שתי כוורות נוספות שיצביעו על המידע הרלוונטי לכם:
USER_CURRENT_HKEY תצביע על הגדרות המשתמש שלכם כפי שהן מופיעות במפתחות המשנה של USER_HKEY, הכוורת שבה מוחזקים את כל הנתונים על המשתמשים במחשב. במידה ולא הוגדר עבורכם פרופיל, הנתונים יילקחו ממפתח המשנה .Default אם יש לכם פרופיל, אזי ייכנסו לפעולה הכוורות המצביעות על ההגדרות הספציפיות לכם, המצויות במפתח המשנה המתאים.

CONFIG_CURRENT_HKEY מצביע על פרופיל החומרה בו נעשה שימוש. הבחירה נעשית על פי התוכן של מפתח משנה Config בתוך MACHINE_LOCAL_HKEY. את הרזולוציה והגופנים בהם אתם משתמשים, למשל, תוכלו למצוא במפתח המשנה Display.

כוורת נוספת היא ROOT_CLASSES_HKEY, שאוגרת מידע על שיוך קבצים (File association) – איזו תוכנה תטפל באיזה סוג קובץ, וכן מידע בנושא OLE (שילוב של תמונה או קול בקובץ Word למשל). אבל למעשה מצביעה על כוורת MACHINE_LOCAL_HKEY-;lt& מפתחות משנה Software -;lt& CLASSES.

כוורת DATA_DYN_HKEY מכילה את המידע העדכני ביותר, בעיקר בתחום החומרה (מפתח משנה Config Manager), הנשמר בזיכרון המחשב (RAM) כדי להבטיח עדכון מהיר. בכל פעם שהמחשב מופעל, נשמרת בכוורת זו אינפורמציה חדשה, בהתאם לרכיבים שפועלים.

אז מה עושים עם כל מה שלמדתם עכשיו?

 

אתם יכולים לגבות, לשחזר לתקן ולשפר את הרג`יסטרי באמצעות ה-Registry Checker.
תוכנה זו מופעלת אוטומטית בעת עליית חלונות ויוצרת גיבוי יומי לקבצים User.dat, System.dat, Win.ini ו-System.ini.

בנוסף, התוכנה בודקת כי אין שגיאות במידע השמור ותמחק מקומות ריקים כדי לשפר ביצועים.

את התוכנה ניתן להפעיל דרך התחל -;lt& הפעלה -;lt& scanregw ואז התוכנה תבצע סריקה ותשאל אם ברצונכם לבצע גיבוי נוסף. כך נוצרים עד חמישה גיבויים המצווים בקבצים rb0X.cab (כאשר X הוא מספר בין 1 ל5-) השמורים בתיקיית windows\sysbackup.
מומלץ לבצע גיבוי שכזה לפני כל שינוי יזום ברג`יסטרי.
בחלונות Me ומעלה, הכלי לשחזור מערכת (System Restore) מבצע את תהליך הגיבוי והשחזור וקיימת גם הגנה על קבצי מערכת באמצעות Windows File Protection.

במידה וכתוצאה משינוי שבצעתם אתם נתקלים בבעיות, תוכלו לבחור לשחזר את הרג`יסטרי באמצעות אחד מחמשת הגיבויים. כל שינוי שבוצע במחשב לאחר שנוצר הגיבוי שבחרתם לא יבוא לידי ביטוי לאחר השחזור, כך שמומלץ להיזהר.

אחרי הגיבוי הגיע הזמן לקצת כתיבה יוצרת, או במילים אחרות, לבצע שינויים ברג`יסטרי.

שימו לב!
כל שינוי שתבצעו, אם זו הוספה של מידע, אם זה שינוי ערך של מפתח ואם זו מחיקה של מידע, יפעל ישירות על קבצי הרג`יסטרי. פירושו של דבר הוא שלא ניתן לבטל את השינויים (Undo) והם בלתי הפיכים.

את עורך הרג`סטרי נפעיל דרך התחל -;lt& הפעלה -;lt& regedit.

כדי למצוא מפתחות או ערכים נכנס לתפריט Edit -;lt& Find ונרשום את שם המפתח, הערך או המידע אותו אנו מחפשים, לפי מה שתסמנו תחת .Look at לחיצה על מקש F3 תבצע חיפוש נוסף של אותו פריט ותקפיץ את התצוגה לערך המתאים.

כדי לשנות מידע השמור עבור ערך מסוים, יש ללחוץ פעמיים עם הכפתור השמאלי של העכבר על שם הערך המופיע בצדו הימני של החלון.

הוספת מפתח או ערך מתבצעת על ידי לחיצה עם הכפתור הימני של העכבר על אחד המפתחות בצדו השמאלי של החלון ובחירה של New. כעת תוכלו לבחור בין Key או אחד משלושה סוגי Values.

דרך נוספת לביצוע שינויים היא שימוש בטלאי רג`סטרי (Registry Patch) שהוא למעשה קובץ טקסט עם הסיומת Reg. מכיוון שחלק מהמידע לא תלוי במחשב או בהגדרות שלכם, ניתן להשתמש בטלאים על כל מחשב, כל עוד הוא עומד בתנאים המינימליים כמו קיום תוכנה מסוימת.

לחיצה כפולה על קובץ שכזה תגרום ליבוא שלו אל תוך הרג`סטרי ללא כל הודעה בנושא. את התהליך ניתן לבצע גם באמצעות העורך דרך תפריט File -;lt& Import Registry File. אתם יכולים ליצור בעצמכם טלאים שכאלה על ידי בחירת המפתח או הכוורות ואז דרך תפריט File לבחור ב-Export Registry File.

לא, לא שכחתי לציין אילו תיקונים וכיוונונים אפשר לבצע, פשוט יש הרבה והיריעה קצרה מלהכיל את כולם. אבל הנה שני מקומות טובים להתחיל בהם: Windows Registry Guide עבור חלונות לדורותיה ו-TweakXP עבור חלונות XP, כמובן

 

the_views()

אודות טל סלע

נשוי +2 שהוא גיימר, פתחתי את האתר בשנת 2011 כדי לתת מענה בעברית לתכנים שאני אוהב. משחק על קונסולת הסוני 4, אוהב משחקי ספורט, FPS ומירוצים. אישתי אומרת שאני מכור - מחמאה מבחינתי