Tag Archives: medicaldaily

מחקרים חדשים מראים שמשחקי מחשב אלימים לא הופכים אותנו לאלימים

המחקרים רק מוכיחים את מה שכבר כולנו ידענו, משחקי מחשב לא הופכים אותנו לאלימים זוכרים שהייתם ילדים ושיחקתם משחק שהיה בו קצת אלימות? ואולי גם הרגתם מישהו במשחק? ואז ברחתם החוצה ועשיתם פיגוע? כמובן שלא, אתם לא איזה שפוטים שמשחקים משפיעים עליו בצורה כזו. בצורה לא מפתיע בכלל, עוד ועוד מחקרים שחוקרים את הקשר בין משחקים אלימים לאופי אלים לא …

קרא עוד