Tag Archives: origin chat rooms

Origin – עדכון חדש מאפשר הקמת חדרי צ’אט קבועים

עד כה הדרך היחידה לדבר בתוכנה Origin בקבוצות הייתה הקמת קבוצה ארעית שתשמש לנקודת זמן מסויימת מספר משתמשים אבל לא עוד: העדכון האחרון של התוכנה Origin הביא עימו אפשרות להקמת חדרי צ’אט קבועים שלא נמחקים ואף על פי שהם לא המציאו את הגלגל אני באופן אישי סבור כי האפשרות הזו תעזור להמון אנשים ברחבי העולם. מבחינה ויזואלית, נוסף טאב חדש …

קרא עוד